Prieto Alonso, Domingos, Diccionário do protoindoeuropeu en pdf [en construcçon] (2ª vers. 2011)


..I..
*īl- (*īlu-) 'lama, lodo, escuridade' (Schlamm, Dunkles) (Pokorny 499, 739/1)
*īli- 'virilhas, ilhargas, flancos, intestinos, parte inferior do abdome' (Weichen?, Eingeweide?, Unterleib?) (Pokorny 499, 740/2)
*i̯ā- (*i̯ō-) 'estar irado, castigar, vingar' (erregt sein, bestrafen, rchen) (Pokorny 501, 741/1)
*i̯ā- 'ir, andar' (gehen) (s. *ei-1) (Pokorny 501)
*i̯ag- 'adorar' ((religis) verehren) (Pokorny 501-502, 742/2)
*i̯agh- 'perseguir, caçar, desejar, cobiçar' (nachjagen, begehren?) (Pokorny 502, 743/3)
*i̯āi (s. *e-3) (Pokorny 502)
*i̯ā̆m- (*i̯em-, *i̯ōm-) 'furar, perfurar, escavar' (graben, aufgraben) (Pokorny 502, 744/4)
*i̯ām (s. *e-3) (Pokorny 501)
*i̯ē- (*i̯ə-) 'lançar, fazer' (werfen, machen, tun) (Pokorny 502, 745/5)
*i̯ebh- (s. eibh-) (Pokorny 503)
*i̯eg- 'gelo' (Eis) (Pokorny 503, 746/6)
*i̯ēgu̯ā 'força, poder, força da juventude' (Kraft, Jugendkraft) (Pokorny 503, 747/7)
*i̯ek- 'falar' (sprechen) (Pokorny 503-504, 748/8)
*i̯ēk- (*i̯ək-) 'curar' (heilen?) (Pokorny 504, 749/9)
*i̯ē̆ku̯r̥t- (*i̯eku̯-n-és) 'fígado' (Leber) (Pokorny 504, 750/10)
*iēlo- (*i̯əlo-) 'bruto, inmaduro, verde' (roh, unreif) (Pokorny 504-505, 751/11)
*i̯em- 'parar, parear, forçar' (halten, paaren, bezwingen) (Pokorny 505, 752/12)
*i̯énəter- (*i̯enətr-, *i̯n̥̄tr-) 'cunhada, mulher do irmão' (Frau des Bruders des Gatten, Schwägerin) (Pokorny 505-506, 753/13)
*i̯ēro- 'verão, primavera, ano' (Sommer, Frühling, Jahr) (Pokorny 506)
*i̯es- 'surgir, espumar, fermentar' (wallen, schäumen, gären) (Pokorny 506, 754/14)
*i̯et- 'tratar de, esforçar-se por' (angehen, streben) (Pokorny 506-507, 755/15)
*i̯eu-1 'mover, misturar, agitar' (bewegen, mischen, mengen, rühren) (Pokorny 507, 756/16)
*i̯eu-2 (*i̯eu̯ə-, *i̯eu-g-) 'mover, unir, conectar' (bewegen?, verbinden) (Pokorny 508-510, 757/17)
*i̯eu-3 'joven' (jung) (Pokorny 510-511, 758/18)
*i̯eu-4 'separar, manter a distância ou separado' (trennen, fernhalten) (Pokorny 511)
*i̯eudh- 'mover, luitar' (bewegen, kämpfen) (Pokorny 511-512, 759/19)
*i̯eug̑- 'excitar, provocar; intranquilo, nervoso, inquieto' (aufregen; unruhig) Pokorny 512, 760/20)
*i̯euni- (*i̯ouni-) 'lugar, caminho' (Stätte, Weg) (Pokorny 512, 761/21)
*i̯eu̯o- 'grão, cevada' (Getreide, Gerste) (Pokorny 512, 763/22)
*i̯eu̯os- 'estatuto, constituçon, cortesia' (Satzung, Verbindlichkeit?) (Pokorny 512, 763/23)
*i̯o- '(pron.) o, quen, aquele que' ((Pron.) der, welcher) (Pokorny 512)
*i̯oini- 'cana, junco' (Binse) (Pokorny 513, 764/24)
*i̯ork- 'tipo de animal, veado, cervo, etc.' (Reh) (Pokorny 513, 765/25)
*i̯ou- (*i̯u-)'grão, cevada' (ron.: nhd. ihr; ne. you (Pl.); RB.: Pokorny 513 (767/27)
*i̯ou (*i̯u) (s. e-3) (Pokorny 513)
*i̯ōus- (*i̯ūs-) 'cercar, rodear, cinguir' (gürten) (Pokorny 513, 766/26)
*i̯u-1 'vós, vocês' ((Pron.) ihr) (Pokorny 513-514, 767/27)
*i̯ū̆ 2 '(interj.) uhuhu, alá' ((Interj.) juhu) (Pokorny 514, 768/28)